Brugsanvisning til røgalarm med 10 års batteritidBrugsanvisning til model "Wave"

 

Sådan koder man alarmerne sammen:

 • Sæt monteringsbeslaget på alle alarmerne
 • Drej dette ca 1 cm med uret - dermed er alarmens batteri aktiveret.
 • Vælg én af alarmerne som "master" og tryk i ca 2 sek. på den sorte kodningsknap på bagsiden.
 • Den røde LED lampe på forsiden lyser, som tegn på at "master"-alarmen er åben for kodning.
 • Tryk på den sorte knap på de øvrige alarmer inden der er gået 30 sekunder.
 • Test om kodningen er lykkedes når LED lampen på "master" -alarmen er slukket efter de 30 sek.

OBS: Alarmerne husker kodningen når først den er foretaget, også selvom monteringsbeslaget afmonteres.

 

Sådan tester du om alarmerne er kodet sammen:

 • Tryk og hold den store knap på forsiden inde på en af alarmerne.
 • Alle alarmer skal afgive hyletone. Bemærk at der kan gå op til ca 30 sek. før alle alarmer hyler.

 

Drift:

Ved almindelig drift vil den røde LED lampe blinke 1 gang pr. minut.

Ved alarm vil der lyde en høj hyletone (85 dB /  3 meter) og den røde LED lampe vil blinke.

Pausefunktion: Alarmene har en pausefunktion som kan aktiveres ved at trykke ca 1 sek. på den store testknap i midten. Denne kan benyttes ved f.eks. fejlalarm ved for meget mados o.l. Pausefunktionen nedsætter alarmens følsomhed i 10 minutter. 

 

Batteri:

Røgalarmen er forsynet med et indkapslet litium batteri som holder i 10 år ved normalt brug. Når batteriet er ved at løbe ud giver alarmen et kort "bib" hver 40. sek. - dette gør den i ca 30 dage.

Røgalarmen har en teknisk levetid på 10 år og skal derfor udskiftes når batteriet løber ud.

 

Garanti:

Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og funktionsfejl regnet fra købsdatoen. Omkostninger, tillægsarbejde, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke. 

 

Tekniske specifikationer:

 

 • Der kan sammenkobles op til 20 røgalarmer i samme gruppe
 • Afstand mellem alarmerne kan være op til ca 30 meter
 • Batteriet er et indkapslet 3 volt Litium
 • Batterilevetid - 10 år ved normalt brug
 • Røgfølsomhed - 0,65% 1,52% "foot obscuration"
 • Luftfugtighed - 10% - 90%
 • Omgivelsestemperatur - 0 - +40 C
 • Lydstyke ved alarm - 85 dB / 3 meter